MITSUBISHI
MITSUBISHI
MIRAGE ปี 12-16  (12 คัน)

1.2 AT
18  1.2 AT
PRICE 305,000
แอร์, เครื่องเสียง / วิทยุ / CD, Central lock, พวงมาลัยพาวเวอร์, กระจกไฟฟ้า, ถุงลมนิรภัย, ระบบเบรค ABS, สัญญาณกันขโมย
ขจรเดชคาร์เซ็นเตอร์
1.2 GLX AT
17  1.2 GLX AT
PRICE 335,000 ฟรีดาวน์
แอร์, เครื่องเสียง / วิทยุ / CD, Central lock, พวงมาลัยพาวเวอร์, กระจกไฟฟ้า, ถุงลมนิรภัย, ระบบเบรค ABS, ล้อแมกซ์
ชาลีคาร์
โทร. 08-9635-6793

1.2 GLX AT
17  1.2 GLX AT
PRICE 2xx,xxx
แอร์, เครื่องเสียง / วิทยุ / CD, Central lock, พวงมาลัยพาวเวอร์, กระจกไฟฟ้า, ถุงลมนิรภัย, ระบบเบรค ABS, ล้อแมกซ์
CHIANGMAI SD CAR CENTER
โทร. 08-9700-4084
1.2 AT
15  1.2 AT
PRICE 275,000 ฟรีดาวน์
แอร์, เครื่องเสียง / วิทยุ / CD, Central lock, พวงมาลัยพาวเวอร์, กระจกไฟฟ้า, ถุงลมนิรภัย, ระบบเบรค ABS, ล้อแมกซ์, สัญญาณกันขโมย
ยงยุทธ คาร์เซ็นเตอร์
โทร. 08-1961-5055

1.2 GLX AT
13  1.2 GLX AT
PRICE 259,000 ฟรีดาวน์
แอร์, เครื่องเสียง / วิทยุ / CD, Central lock, พวงมาลัยพาวเวอร์, กระจกไฟฟ้า, ถุงลมนิรภัย, ระบบเบรค ABS, ล้อแมกซ์
ชาลีคาร์
โทร. 08-9635-6793
1.2 GLX AT
13  1.2 GLX AT
PRICE 2xx,xxx
แอร์, เครื่องเสียง / วิทยุ / CD, Central lock, พวงมาลัยพาวเวอร์, กระจกไฟฟ้า, ถุงลมนิรภัย, ระบบเบรค ABS, ล้อแมกซ์
CHIANGMAI SD CAR CENTER
โทร. 08-9700-4084

1.2 GLX MT
13  1.2 GLX MT
PRICE 215,000 ฟรีดาวน์
แอร์, เครื่องเสียง / วิทยุ / CD, Central lock, พวงมาลัยพาวเวอร์, กระจกไฟฟ้า, ถุงลมนิรภัย, ระบบเบรค ABS
A.K. CAR CENTER (เต้น อารี)
โทร. 08-9835-3554
1.2 GL MT
13  1.2 GL MT
PRICE 1xx,xxx
แอร์, เครื่องเสียง / วิทยุ / CD, Central lock, พวงมาลัยพาวเวอร์, กระจกไฟฟ้า, ถุงลมนิรภัย, ระบบเบรค ABS, ล้อแมกซ์, สัญญาณกันขโมย
CHIANGMAI SD CAR CENTER
โทร. 08-9700-4084

1.2 AT
13  1.2 AT
PRICE 190,000
แอร์, เครื่องเสียง / วิทยุ / CD, Central lock, พวงมาลัยพาวเวอร์, กระจกไฟฟ้า, ถุงลมนิรภัย, ระบบเบรค ABS, สัญญาณกันขโมย
เฉลิมชัย ธุรกิจยนต์ (999)
โทร. 06-2024-6051
1.2 GLX MT
12  1.2 GLX MT
PRICE 209,000 ฟรีดาวน์
แอร์, เครื่องเสียง / วิทยุ / CD, Central lock, พวงมาลัยพาวเวอร์, กระจกไฟฟ้า, ถุงลมนิรภัย, ระบบเบรค ABS, ล้อแมกซ์
ชาลีคาร์
โทร. 08-9635-6793

1.2 AT
12  1.2 AT
PRICE 215,000 ฟรีดาวน์
รุ่น TOP มีปุ่ม Start สภาพดี ผ่อน 3,999 x 84 ดาวน์ 10% ผ่อน 3,654 x 84 ดาวน์ 20% ผ่อน 3,300 x 84
รถดีวีรนุช
โทร. 08-1663-4545
1.2 GLX AT
12  1.2 GLX AT
PRICE 225,000
แอร์, เครื่องเสียง / วิทยุ / CD, Central lock, พวงมาลัยพาวเวอร์, กระจกไฟฟ้า, ถุงลมนิรภัย, ระบบเบรค ABS, สัญญาณกันขโมย
โชคทวียนต์
โทร. 08-1881-2639